Over ons

Dutch Tax Claim B.V. bestaat uit een team van zeer ervaren en deskundige belastingadviseurs en juristen met meer dan 20 jaar ervaring. Onze adviseurs hebben zich gespecialiseerd in het voor een collectieve groep en/of individuele belastingplichtigen beoordelen van hun fiscale aangiften en het terugvorderen van te veel betaalde belastingen.

Om dit doel te bereiken worden voortdurend bestaande en nieuwe wettelijke bepalingen door Dutch Tax Claim getoetst aan de van toepassing zijnde bilaterale verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing

Eveneens wordt getoetst op Europese wetgeving die het vrije verkeer van kapitaal, goederen en arbeidskrachten binnen de Europese Unie regelt, alsmede het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, internationale sociale zekerheidswetgeving en overige relevante internationale verdragen.

Indien ons team van belastingadviseurs vindt dat aan de hand van de uitkomst van deze toetsingen belasting terug gevraagd kan worden voor een specifieke doelgroep belastingplichtigen of een specifieke uitleg voor alle belastingplichtigen leggen wij onze bevindingen ter fiattering voor aan het Belastingdienst of het ministerie van Financiën.

Indien na overleg verschil van inzicht zou blijven bestaan starten wij voor de specifieke doelgroep gerechtelijke procedures op.

Al onze werkzaamheden worden verricht op basis van “no cure, no pay “. De belastingplichtige betaalt alleen onze fee indien de teveel betaalde belasting is teruggevorderd en is ontvangen.

KvK: 61361100 | BTW nr. NL: 854311580B01 | Becon nr: 649910

Dutch Tacx Claim
Responsive Menu Clicked Image