Zasiłek rodzinny

Holandia rekompensuje częściowo koszty utrzymania i wychowania dzieci w wieku od 0 do 18 lat, wypłacając rodzicom zasiłek rodzinny (kinderbijslag). Powszechna ustawa o świadczeniach rodzinnych, Algemene Kinderbijslagwet, (AKW) określa, komu przysługuje zasiłek rodzinny i w jakiej wysokości.

Zasiłek rodzinny jest przeznaczony na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania:

 • dzieci własnych;
 • dzieci adoptowanych;
 • dzieci, dla których jesteś rodziną zastępczą;
 • pasierbów lub
 • innych dzieci, które są wychowywane i utrzymywane w rodzinie jak własne.

Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka.

2014 0 do 5 roku życia Pomiędzy 6 a 11 rokiem życia Pomiędzy 12 a 17 rokiem życia
Wysokość na kwartał € 191,65 € 232,71 € 273,78

Wypłata zasiłku rodzinnego ustaje, gdy dziecko ukończy 18 lat. Niektóre sytuacje powodują wcześniejsze zakończenie wypłaty zasiłku. Nie ma znaczenia czy wciąż sie edukuje czy juz nie. Jednak, jeżeli dziecko przed osiągnięciem pełnoletniości podjęło prace, jest to równoznaczne z utrata prawa do dodatku.

Aby ustalić, kiedy wygasa prawo do zasiłku rodzinnego, SVB bierze pod uwagę pierwszy dzień kwartału, w którym dziecko ukończy 18 lat. Jeżeli w pierwszym dniu danego kwartału dziecko nie ukończyło jeszcze 18 lat, to za cały ten kwartał zasiłek rodzinny będzie wypłacony.

Ważne jest, ze wszelkie zmiany należy niezwłocznie zgłaszać do SVB.

Przykłady:

 • Dziecko kończy 18 lat 12 kwietnia, to jest w drugim kwartale. Zatem pierwszego dnia drugiego kwartału dziecko nie miało jeszcze 18 lat. Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje więc za cały drugi kwartał.
 • Dziecko kończy 18 lat 1 kwietnia. Pierwszego dnia drugiego kwartału dziecko ma zatem ukończone 18 lat. W związku z tym prawo do zasiłku rodzinnego za cały drugi kwartał nie przysługuje.

Prawo do zasiłku rodzinnego może wygasnąć wczesnej w następujących sytuacjach:

 • dziecko osiąga z pracy dorywczej zbyt wysokie dochody;
 • dziecko zmarło;
 • dziecko wyprowadza się z domu rodzinnego, a na jego utrzymanie przeznaczasz mniej niż
  € 416 kwartalnie;
 • osiedlasz się lub podejmujesz pracę poza granicami Holandii;
 • dziecko w wieku 16 lub 17 lat:
  • nie uczęszcza w ciągu dnia do szkoły, aby zdobyć tzw. kwalifikacje podstawowe, nie będąc przy tym zwolnionym z obowiązku ich uzyskania;

Więcej informacji o kwalifikacjach podstawowych dotyczących dzieci w wieku 16 albo 17 lat

Kwalifikacje podstawowe to dyplom szkoły typu mbo poziom 2 lub wyższy bądź szkoły typu havo albo vwo. Z obowiązku uzyskania kwalifikacji podstawowych zwolnione są m.in. dzieci niepełnosprawne lub dzieci, które pobierały praktyczną naukę zawodu bądź uczyły się w szkole specjalnej.

Poza Holandią nie stosuje się pojęć kwalifikacji podstawowych i zwolnienia z ich uzyskania. Państwo nie pomaga również w znalezieniu pracy. Z uzyskaniem kwalifikacji podstawowych można porównać uzyskanie dyplomu, który umożliwia podjęcie pracy wymagającej kwalifikacji. Zwolnienie z obowiązku uzyskania kwalifikacji dotyczy zwykle dzieci, które nie są w stanie realizować obowiązku szkolnego z powodu choroby lub niepełnosprawności.

Niepełnosprawne dziecko:

Jeżeli ponoszą Państwo wysokie koszty w związku z tym, że niepełnosprawne dziecko mieszka poza domem rodzinnym, w niektórych przypadkach można ubiegać się o zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości.

Zasiłek rodzinny jest wypłacany co kwartał. Pierwsza wypłata należy się za kwartał następujący po miesiącu, w którym dziecko się urodziło. SVB wypłaca świadczenie po upływie danego kwartału.

Jeżeli adoptują Państwo dziecko lub mieszkają od niedawna w Holandii, to prawo do zasiłku rodzinnego może zacząć obowiązywać od innego terminu.

2014 1 kwartał 2 kwartał 3 kwartał 4 kwartał
Termin wypłaty 2 stycznia 1 kwietnia 1 lipca 1 października

Wszelkie dodatkowe informacje na ten temat znajda Państwo na stronie: http://www.svb.nl

By moc otrzymać dodatkowy zastrzyk gotówki wystarczy podać nam niezbędne w tym celu informacje:

 • Dane osobowe – formularz otrzymany od nas do wypełnienia;
 • Kopia / skan dowodu tożsamości;
 • Nr PESEL zony / męża ;
 • Akt małżeństwa lub zalegalizowany związek partnerski;
 • Nr PESEL oraz akt urodzenia dziecka;
 • Oświadczenie o zameldowaniu pod tym samym adresem;
 • Zaświadczenie z MOPS o niepobieraniu zasiłku rodzinnego bądź jego zawieszenie ;
 • W przypadku osób po rozwodzie, w sytuacji, gdy:
  • 2 rodziców wciąż pracuje w Holandii – zasiłek należy sie temu z rodziców, który ma przyznane prawo do opieki;
  • 1 z rodziców pracuje w Holandii – zasiłek jest przyznawany po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy przez SVB.

By uzyskać szczegółowe informacje prosimy o kontakt.

Źródło: www.svb.nl

Dutch Tacx Claim
Responsive Menu Clicked Image