Dofinansowanie do żłobka lub przedszkola

Holandia rekompensuje częściowo koszty wysłania dziecka do żłobka lub przedszkola wypłacając rodzicom dodatek (kinderopvangtoeslag).

Wysokość dodatku jest uzależniona od:

 • Dochodów;
 • Sytuacji społecznej;
 • Liczby dzieci, które sa wysłane do żłobka lub przedszkola;

Ilość godzin przyznawanych na opiekę można w łatwy sposób obliczyć. W przypadku rodziców z których jeden pracuje 38 godzin tygodniowo zaś drugi 20 godzin tygodniowo, bierze sie pod uwagę tego z rodziców, który pracuje mniej godzin.

Przykład:

 • Żłobek: 20 * 52 (tygodnie) = 1040/12 (miesięcy) = 173,3 * 140% = 121 godzin miesięcznie
 • Świetlica: 20 * 52 (tygodnie) = 1040/12 (miesięcy) = 86,6 * 70% = 61 godzin miesięcznie

W przypadku rodziców którzy maja pełny wymiar czasu pracy 40 godzin tygodniowo:

 • Żłobek: 40* 52 (tygodnie) = 2080/12 (miesięcy) = 173,3 * 140% = 243 godziny miesięcznie **

**Uwaga! Jednak maksymalna ilość godzin opieki nie może być większa niż 230 godzin miesięcznie.

Jeżeli rodzice maja zmienna ilość godzin pracy, wtedy bierze sie pod uwagę uśredniony roczny wynik.

W 2015 roku wchodzą w zycie przepisy mówiące, iz osoba która strąciła prace ma prawo do dofinansowania przez okres 6 miesięcy (wcześniej termin ten wynosił 3 miesiące)

W związku z rosnącymi kosztami utrzymania dzieci wzrastają również koszty dofinansowania i tak w 2015 roku wyniosą:

 • € 6,84 za godzinę – żłobek – dzieci od 0 do 4 roku życia (Kindercentrum);
 • € 6,38 za godzinę – świetlica;
 • € 5,48 za godzinę – żłobek – dzieci od 0 do 4 roku życia(Gastouderopvang).

By moc ubiegać sie o kinderopvangtoeslag należy spełnić pewne warunki:

 • Oboje rodzice pracują, uczą sie, biorą udział w kursie/ szkoleniu;
 • Pobierany jest zasiłek rodzinny (Kinderbijslag) lub dodatek opiekuńczy (pleegouderbijdrage);
 • Dziecko jest zameldowane pod tym samym adresem jak rodzice;
 • Przedszkole lub agencja opiekunek jest zarejestrowana;
 • Z przedszkolem lub agencja opiekunek została podpisana umowa;
 • Dziecko, na które rodzice starają sie o dofinansowanie nie uczęszcza jeszcze do szkoły średniej;
 • Rodzice pokrywają koszty opieki. Cześć z tych kosztów zostanie pokryta przez zasiłek, jednak to rodzice sa odpowiedzialni za opłacenie kwoty opieki nad dzieckiem;
 • Rodzice maja obywatelstwo kraju UE.

By moc otrzymać dodatkowy zastrzyk gotówki wystarczy podąć nam niezbędne w tym celu informacje:

 • Dane osobowe – formularz otrzymany od nas do wypełnienia
 • Nr PESEL oraz akt urodzenia dziecka;
 • Dokument potwierdzający przyznanie zasiłku rodzinnego (Kinder bijslag).

By uzyskać szczegółowe informacje prosimy o kontakt.

Źródło: www.belastingdienst.nl

Dutch Tacx Claim
Responsive Menu Clicked Image