Dodatek do zasiłku rodzinnego

Rodzice w Holandii mogą ubiegać sie o dodatek do zasiłku rodzinnego tzw. Kindgebonden budget wypłacany przez Belastingdienst, jednak instancja przyznająca jest SVB. Wypłacany jest on zazwyczaj automatycznie od momentu otrzymania decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego.

Aby moc w pełni korzystać z tej ulgi podatkowej należy spełnić kilka warunków:

  • Mieć przynajmniej 1 dziecko;
  • W przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko możliwe jest otrzymanie wyższej kwoty dodatku;
  •  Wysokość dodatku jest zależna od osiągniętych dochodów oraz ilości dzieci. Im wyższe dochody – tym niższy dodatek;
  • Obywatelstwo jednego z krajów UE;
  • Dziecko w wieku 11 lub 16 roku życia otrzymuje większą kwotę kindgebonden burget:
Wiek 2014 2015
Ponizej 11 roku życia € 84 € 86
Pomiędzy 11 a 16 rokiem życia € 104 € 105
Pomiędzy 16 a 18 rokiem życia € 109 € 110
  • Od 1 sierpnia 2015 wszyscy rodzice z dzieckiem w wieku 16 lub 17 lat otrzymają dodatkową kwotę budżetu dziecka. Zastępuje (WTOS).

Holenderskie prawo stanowi, iz dziecko wraz z osiągnięciem 18 roku życia traci prawo do zasiłku. Nie ma znaczenia czy wciąż sie edukuje czy juz nie. Jednak, jeżeli dziecko przed osiągnięciem pełnoletniości podjęło prace, jest to równoznaczne z utrata prawa do dodatku.

Ważne jest, ze wszelkie zmiany należy niezwłocznie zgłaszać do SVB.

Od 2015 roku wchodzą w Zycie nowe przepisy upraszczające system dodatków dla rodziców wychowujących dziecko i tak:

  • Rodzic samotnie wychowujący dziecko może dostać maksymalnie € 3050.

By moc otrzymać dodatkowy zastrzyk gotówki wystarczy podać nam niezbędne w tym celu informacje:

  • Dane osobowe – formularz otrzymany od nas do wypełnienia;
  • Decyzja o przyznaniu dodatku kinderbijslag.

By uzyskać szczegółowe informacje prosimy o kontakt.

Źródło: www.belastingdienst.nl

Dutch Tacx Claim
Responsive Menu Clicked Image