Dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego

Dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego Zorgtoeslag jest  to ulga, która rekompensuje częściowo wysokie koszty obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii. By moc ubiegać sie o ten dodatek należy spełnić poniższe warunki:

 • Mięć ukończone 18 lat. Od tej reguły prawo przewiduje wyjątki
  • Na 1 miesiąc przed data uzyskania pełnoletniości można ubiegać sie o zasiłek;
  • Osoba poniżej 18 roku życia ma ubezpieczenie zdrowotne za darmo. Nawet, gdy ma dziecko nie może w żaden sposób starać sie o zorgtoeslag;
  • Osoba ubiegająca sie o zasiłek jest pełnoletnia, jednak partner fiskalny jest niepełnoletni, kwota zasiłku wynosi w takiej sytuacji polowe należności dla partnera.
 • Posiadać ważne holenderskie ubezpieczenie zdrowotne;
 • Dochody nie sa zbyt wysokie i nie przekraczają rocznie:
Sytuacja osobista 2014 2015
Bez partnera fiskalnego € 28.482 € 26.316
Z partnerem fiskalnym € 37.145 € 32.655
 • Obywatelstwo kraju Unii Europejskiej;
 • Oszczędności nie przekraczają ustanowionej granicy:
1 stycznia 2015
Sytuacja finansowa Roczny dochód Oszczędności
Przed osiągnięciem wieku emerytalnego € 21.330
Osiągnięty wiek emerytalny lub przejście na emeryturę Roczny dochód nie przekracza € 14.431

€ 49.566

Roczny dochód wynosi miedzy: € 14.431 a € 20.075 € 35.448
Roczny dochód przekracza € 20.075 € 21.330
1 stycznia 2014
Sytuacja finansowa Roczny dochód Oszczędności
Przed osiągnięciem wieku emerytalnego € 21.139
Osiągnięty wiek emerytalny lub przejście na emeryturę Roczny dochód nie przekracza € 14.302

€ 49.123

Roczny dochód wynosi miedzy: € 14.302 a € 19.895 € 35.131
Roczny dochód przekracza € 19.895 € 21.139

Dodatek wypłacany jest w 2 opcjach:

 • Miesięczny – w formie zaliczki, która może wynieść maksymalnie:
Sytuacja osobista 2014 2015
Bez partnera fiskalnego € 72 € 78
Z partnerem fiskalnym € 137 € 149
 • Roczny – jednorazowy w wysokości:
Sytuacja osobista 2014 2015
Bez partnera fiskalnego € 864 € 936
Z partnerem fiskalnym € 1644 € 1788

Należy pamiętać iz wysokość dodatku jest uzależniona również od przepracowanego okresu. Zatem jeżeli wiedza Państwo, ze nie przepracują całego roku na terenie Holandii bledem jest podawanie zbyt wysokich oczekiwanych dochodów, gdyż będzie to skutkować podczas wyrównania koniecznością zwrócenia części dodatku.

Zgłoszenie swoich danych jest jednorazowe, następnie jest co rok automatycznie przedłużane, dlatego warto pamiętać, ze jeżeli wyjeżdżają Państwo za granice należy zgłosić zatrzymanie dodatku. W przeciwnym razie dostana Państwo wyrównanie i konieczne będzie zwrócenie nienależnej kwoty.

Byśmy mogli złożyć w Pana / Pani imieniu dokumenty do ubiegania sie o dodatek do ubezpieczenia Zorgtoeslag prosimy podać nam niezbędne w tym celu informacje:

 • Dane osobowe – formularz otrzymany od nas do wypełnienia
 • Jaaropgave lub loonspecificatie
 • Świadectwo pracy – werkcertificaat / werkgeversverklaring

By uzyskać szczegółowe informacje prosimy o kontakt.

Źródło: www.belastingdienst.nl

Dutch Tacx Claim
Responsive Menu Clicked Image