Formularz E301/U1 lub E303/U2

  • Formularz E301/U1 jest dokumentem potwierdzającym okresy ubezpieczenia lub zatrudnienia na terenie danego kraju UE. Jest on niezbędny w przypadku zmiany kraju zamieszkania w celu m.in. transferu zasiłku dla bezrobotnych. Dokument ten należy złożyć w Urzędzie w nowym kraju zamieszkania (w przypadku Polski – w odpowiednim miejscowo Urzędzie Pracy). Dopiero wtedy będzie możliwe uzyskanie świadczeń z tytułu bezrobocia. Formularz ten jest również przydatny w celu ustalenia wysokości świadczeń emerytalnych.
  • Formularz E303/U2 jest dokumentem upoważniającym do kontynuowania zasiłku dla bezrobotnych w innym kraju. By moc pobierać zasiłek za granica trzeba przez pierwsze 4 tygodnie przebywać na terenie Holandii i być do dyspozycji UWV. Dopiero po rozpatrzeniu wniosku UWV wyda decyzje a następnie w ciągu 7 dni od przyjazdu zgłosić sie do odpowiedniego w danym kraju Urzędu Pracy.

Ubiegać można sie na 4 tygodnie przed rozwiązaniem stosunku pracy. Formularze te sa wydawane przez UWV w terminie 8 tygodni od daty zgłoszenia.

By moc otrzymać jeden z wyżej wymienionych formularzy wystarczy podąć nam niezbędne w tym celu informacje:

  • Dane osobowe – formularz otrzymany od nas do wypełnienia;
  • Dane dotyczące ostatniego pracodawcy;
  • Data zakończenia pracy.

By uzyskać szczegółowe informacje prosimy o kontakt.

Źródło: www.uwv.nl

Dutch Tacx Claim
Responsive Menu Clicked Image