Zasiłek w przypadku długotrwałej chorobowy WIA / WAO

WIA to zasiłek przyznawany w wypadku długotrwałej choroby – w następstwie wygaśnięcia podstawowego zasiłku chorobowego trwającego maksymalnie 2 lata. WIA składa sie z dwóch systemów plac:

  • WGA – okres choroby wynosi dłużej niż 2 lata jednak z prognoza na częściowy powrót do zdrowia;
  • IVA – okres choroby wynosi dłużej niż 2 lata i jest znikoma szansa na powrót do zdrowia.

W przypadku osób, które otrzymywały zasiłek chorobowy od pracodawcy, przed okresem jego wygaśnięcia, czyli w 93 tygodniu choroby należy zgłosić zapytanie o przyznanie WIA.

WAO zasiłek dla niepełnosprawnych składa sie z dwóch systemów plac:

  • Tymczasowe świadczenia WAO – dotyczy osoby, która ukończyła 33 rok życia. Jest przyznawany w wysokości 75% stawki dziennej w przypadku całkowitej niezdolności do pracy;
  • Kontynuacja świadczenia WAO – jest następstwem świadczenia tymczasowego WAO, zaś wysokość świadczeń jest tylko częściowo uwarunkowana wcześniej uzyskanym dochodem.

UWV wypłaca należne świadczenia około 23 dnia każdego miesiąca.

By moc ustalić Pana / Pani sytuacje w UWV prosimy podać nam niezbędne w tym celu informacje:

  • Dane osobowe – formularz otrzymany od nas do wypełnienia

By uzyskać szczegółowe informacje prosimy o kontakt.

Źródło: www.uwv.nl

Dutch Tacx Claim
Responsive Menu Clicked Image