Zasiłek dla bezrobotnej

Zasiłek dla bezrobotnych jest przyznawany przez UWV.

Całkowita utrata pracy

pod pewnymi warunkami:

 • Sa Państwo gotowi do podjęcia nowej pracy;
 • W ciągu ostatnich 36 tygodni przepracowali Państwo 26 tygodni (dodać należy, iz nawet 1 przepracowany dzień w tygodniu jest uznawany jako przepracowany tydzień);
 • Powodem utraty pracy było:
  • Wygaśniecie stosunku pracy (koniec obowiązywania kontraktu);
  • Wypowiedzenie stosunku pracy przez pracodawcę;
 • Wypowiedzenie stosunku pracy przez pracownica – nie należy sie zasiłek dla bezrobotnych. Od tej reguły ustawa przewiduje wyjątki:
  • Partner fiskalny zmienił miejsce zamieszkania, przez co Państwa czas dojazdu do pracy i powrót wydłużyły sie do 3 godzin dziennie. Do ostatniej chwili przed przeprowadzka należy pozostać w starym miejscu pracy;
  • Warunki pracy znacząco wpływają na stan zdrowia. Po pierwsze, należy zgłosić ten fakt swojemu pracodawcy, by ten mógł znaleźć rozwiązanie. Jeżeli jest to niemożliwe, należy swój problem przedstawić lekarzowi by upewnić sie jakie sa prognozy.

UWV przewiduje 2 terminy dotyczące dla osoby która straciła prace:

 • Termin zgłoszenia wygaśnięcia stosunku pracy wynosi 2 dni;
 • Termin zgłoszenia do ubiegania sie o zasiłek dla bezrobotnych wynosi 1 tydzień. Jeżeli termin nie będzie zachowany, data rozpoczęcia zasiłku dla bezrobotnych będzie automatycznie późniejsza co zmniejszy wysokość zasiłku.

Wysokość zasiłku jest uzależniona od stażu pracy i jest obliczana na podstawie rocznego dochodu SV (jeżeli stosunek pracy był krótszy – wtedy analogicznie wysokość uzyskanego dochodu będzie niższa). Wysokość zasiłku ma dwie fazy:

 • 1 – 2 miesiąc – wysokość 75% dochodu brutto
 • 3 i kolejne – wysokość 70% dochodu brutto

Minimalny okres trwania zasiłku wynosi 3 miesiące. Okres ten może zostać wydłużony w zależności od stażu pracy, jednak nie może wynosić więcej niż 38 miesięcy (3 lata i 2 miesiące).

Przykład:

Pan pracował u jednego pracodawcy 7 lat – długość trwania zasiłku wyniesie 7 miesięcy.

Po zgłoszeniu, UWV wyśle list potwierdzający otrzymanie zgłoszenia, następnie w ciągu 4 tygodni wyśle decyzje z informacja odnośnie daty rozpoczęcia zasiłku oraz jego wysokości.

Zasiłek jest wypłacany co 4 tygodnie od chwili zgłoszenia.

Należy pamiętać, iz każda zmiana sytuacji życiowej musi zostać niezwłocznie zgłoszona do UWV!

Zmniejszenie ilości godzin pracy

Jeżeli stracili Państwo przynajmniej 5 godzin pracy tygodniowo, mogą sie Państwo ubiegać o dofinansowanie do utraconych godzin pracy. Warunki sa takie same jak do ubiegania sie o zasiłek dla bezrobotnych. Jednak, co ważne – pomniejsza to tym samym pule do wykorzystania w przypadku całkowitego utracenia pracy. Wiec, jeżeli otrzymują Państwo dofinansowanie przez jakiś okres, następnie staja sie Państwo bezrobotni – długość zasiłku zostaje skrócona o ten okres dofinansowania.

Byśmy mogli zgłosić Pana/Panią do UWV prosimy podać nam niezbędne w tym celu informacje:

 • Dane osobowe – formularz otrzymany od nas do wypełnienia

By uzyskać szczegółowe informacje prosimy o kontakt.

Źródło: www.uwv.nl

Dutch Tacx Claim
Responsive Menu Clicked Image