Zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy jest uzależniony od rodzaju umowy o prace. Stad tez istnieją dwie grupy podmiotów odpowiedzialnych za ich wypłacenie:

 • Pracodawca
 • UWV

W przypadku osób, za które odpowiedzialny jest UWV, pracownik ma obowiązek zgłosić swoja niedyspozycje pracodawcy a ten powinien zameldować swojego pracownika do UWV. Jednak, gdy tak sie nie stanie, pracownik ma 2 dni na zgłoszenie choroby do UWV.

W ciągu 4 dni UWV wyśle list potwierdzający zgłoszenie oraz określi wysokość zasiłku.

UWV zaproponuje również współpracę mającą na celu szybki powrót do zdrowia oraz zaprosi na spotkanie z lekarzem medycyny pracy.

Wysokość zasiłku jest zależna od uśrednionej wysokości uzyskanych dochodów i wynosi początkowo 70% wypłaty brutto jednak nie może być wyższa niż € 199,15 dziennie. Kwota zasiłku zawiera również „vakantiegeld” czyli tzw. dodatek wakacyjny.

* W niektórych sytuacjach wysokość zasiłku może być wyższa jak np.

 • Pracownik jest chory w wyniku ciąży (otrzymuje 100% dziennej stawki brutto);
 • Pracownik jest dawca organów i jest chory.

Wysokość zasiłku może ulec zmniejszeniu o taka różnice, jaka wynika z częściowego powrotu do pracy.

Na wysokość zasiłku nie maja wpływu:

 • Wysokość dochodów partnera fiskalnego;
 • Oszczędności;
 • Spadek;
 • Alimenty;
 • Zasiłek rodzinny;
 • Wysokość czynszu, dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego (Zorgtoeslag), dodatek do opieki nad dzieckiem ( kinderopvangtoeslag) które sa pobierane od Belastingdienst;
 • Działalność charytatywna z tytułu wolontariatu.

Jeżeli zostanie przyznany zasiłek, termin wypłaty pierwszego zasiłku następuje po 6 tygodniach, następnie wypłacany jest co tydzień.

Maksymalny czas trwania zasiłku chorobowego wynosi 104 tygodnie (2 lata).

* W niektórych przypadkach, gdy UWV zwleka z wydaniem decyzji, może zostać przyznana zaliczka.

Byśmy mogli zgłosić Pana/Panią do UWV prosimy podąć nam niezbędne w tym celu informacje:

 • Dane osobowe – formularz otrzymany od nas do wypełnienia

By uzyskać szczegółowe informacje prosimy o kontakt.

Źródło: www.belastingdienst.nl

Dutch Tacx Claim
Responsive Menu Clicked Image