Wykupienie kapitału uzbieranego na świadczenia emerytalne w Holandii

Pracując na terenie Holandii odprowadzane sa składki na świadczenia emerytalne. Tuz przed osiągnięciem wieku emerytalnego STIPP powiadomi Państwa o szczegółach dotyczących emerytury. Jeżeli pracowali Państwo na terenie Holandii krotki okres czasu i odprowadzali składki na fundusz emerytalny maja Państwo prawo wykupić uzbierana kwotę pod warunkiem iz jej wysokość nie przekroczyła € 462,88 brutto na rok. W świetle przepisów prawa, pracownik, któremu wygasł stosunek pracy, ma 2 lata na wykupienie składek w Holandii. Jest to jednak równoznaczne z brakiem prawa ubiegania sie o emeryturę z Holandii w chwili osiągnięcia wieku emerytalnego. STIPP ma 2 miesiące czasu na wypłacenie tej kwoty na rachunek klienta.

Oczywiście inna sytuacja ma miejsce, gdy pracowali Państwo na terenie Holandii i innych krajów. Wtedy to, kraj w którym będzie ostatni adres zamieszkania zsumuje świadczenia i na tej podstawie uzyskają Państwo emeryturę.

By moc wykupić świadczenia emerytalne prosimy podać nam niezbędne w tym celu informacje:

  • Dane osobowe – formularz otrzymany od nas do wypełnienia

By uzyskać szczegółowe informacje prosimy o kontakt.

Źródło: https://www.stippensioen.nl/

Dutch Tacx Claim
Responsive Menu Clicked Image