Zgłoszenie o nadanie numeru identyfikacyjnego DigID

Cyfrowy dokument tożsamości DigID jest to szybka i bezpieczna alternatywa dla m.in. podpisu elektronicznego. Kod DigID pozwala na załatwianie wielu spraw przez internet w rożnych instytucjach w tym:

  • Międzynarodowych organizacjach;
  • Urzędach gmin, miast i innych współpracujących z nimi placówkach;
  • Funduszach emerytalnych;
  • Policji;
  • Ubezpieczalniach

By moc otrzymać swój własny kod DigID wystarczy podać nam niezbędne w tym celu informacje:

  • Dane osobowe – formularz otrzymany od nas do wypełnienia

By uzyskać szczegółowe informacje prosimy o kontakt.

Źródło: www.digid.nl

Dutch Tacx Claim
Responsive Menu Clicked Image