Zgłoszenie zapytania o nadanie numeru SOFI / BSN

Holenderski numer identyfikacyjny BSN – burgerservicenummer (odpowiednik polskiego numeru PESEL) jest nadawany w odpowiednim miejscowo urzędzie Gemeente i przypisany indywidualnie do każdej osoby. Nadawany jest on na stale a wszelkie dane jakie ulęgną zmianie, zgłoszone uprzednio do odpowiedniego miejscowo Gemeente zostaną automatycznie zaktualizowane.

Z dniem 26 listopada 2007 roku SOFI numer został zastąpiony BSN. Zmieniła sie tylko nazwa, numer pozostał niezmienny.

Numer ten zazwyczaj jest nadawany w przypadku:

 • przyjazdu do pracy w Holandii – z pomocą holenderskiego pracodawcy lub
 • wstawiając sie indywidualnie w placówce Gemeente.

Inna sytuacja ma miejsce gdy, obywatel Polski pracował na terenie Holandii, jest w związku małżeńskim lub zalegalizowanym związku partnerskim i chciałby skorzystać z tzw. ulgi rozłąkowej, bądź rozliczyć sie wspólnie z partnerem fiskalnym.* W takiej sytuacji partner musi posiadać również BSN / SOFI numer. Procedura wyrobienia numeru trwa nieco dłużej i nie ma konieczności osobistego wstawienia sie w Gemeente.

* Partnerami fiskalnymi w świetle holenderskiego prawa sa:

 • Osoby, które wstąpiły w związek małżeński lub zarejestrowały związek partnerski, lub
 • Osoby które sa zameldowane pod tym samym adresem zamieszkania i:
 1. Maja wspólnie dziecko, lub
 2. Sa zgłoszone wspólnie do funduszu emerytalnego, lub
 3. Sa współwłaścicielami domu, lub
 • W ubiegłym roku również byli partnerami fiskalnymi.

Aby wyrobić BSN numer dla partnera fiskalnego wystarczy podać nam niezbędne w tym celu informacje:

 • Dane osobowe – formularz otrzymany od nas do wypełnienia;
 • Kopia w kolorze dowodów tożsamości;
 • Akt małżeństwa na druku europejskim lub akt notarialny o wspólnym posiadaniu nieruchomości;
 • Oświadczenie o zameldowaniu pod tym samym adresem;

By uzyskać szczegółowe informacje prosimy o kontakt.

Źródło: www.rijksoverheid.nl


 

Dutch Tacx Claim
Responsive Menu Clicked Image