Odwołanie od wysokości otrzymanego zwrotu w rozliczeniu podatkowym

Mimo, że otrzymałeś już zwrot rozliczenia podatkowego w Holandii za lata 2010 – 2014, możliwe, ze należy Ci się DODATKOWY ZWROT!

Nasz zespół na podstawie obowiązujących praw i norm zajmuje się specjalistycznym odzyskiwaniem podatku oraz wyjaśnia dokładnie swoim klientom wszelkie zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, co jest wielką szansą dla podatników. Nasz cel jest możliwy do osiągnięcia poprzez przedłożenie naszych wyliczeń za pomocą procedur odwoławczych w Urzędzie Skarbowym bądź w Ministerstwie Finansów.

Prawo holenderskie stanowi, iz rozliczenia podatkowe oraz korekty w rozliczeniach podatkowych można dokonywać do 5 lat wstecz.

Jeżeli po Naszym odwołaniu do Belastingdienst wciąż będą istniały różnice zdań co do zgodności naszych roszczeń, wstąpimy w imieniu klienta na drogę sądowa w celu zweryfikowania konkretnych przypadków.

By sprawdzić wstępnie czy maja Państwo szanse odzyskać zwrot nadpłaconego podatku dochodowego prosimy o przesłanie danych takich jak:

  • Formularz danych osobowych – otrzymają Państwo od nas
  • Jaaropgave
  • Werkcertificaat / Werkverklaring – świadectwo pracy od pracodawców z wyszczególnionymi terminami, w jakich pracowali Państwo na terenie Holandii lub ostatni salaris – pod warunkiem, ze jest wyszczególniona data rozpoczęcia i zakończenia pracy.
  • Ewentualnie aanslag – kopia / skan – pismo z Belastingdienst otrzymane poczta po złożeniu zeznania podatkowego w Holandii „aanslag” lub „definitieve aanslag”

Wszystkie te działania oparte są na zasadzie „no cure, no pay” a więc klient nie płaci nic z góry, tylko dopiero w momencie otrzymania zwrotu podatkowego z Urzędu Skarbowego. Klient, który nie będzie sie kwalifikował do uzyskania zwrotu, nie ponosi żadnych kosztów konsultacji z Nami.

By uzyskać szczegółowe informacje prosimy o kontakt.

Dutch Tacx Claim
Responsive Menu Clicked Image