Rozliczenie podatkowe w Holandii

Początek roku to dla wszystkich czas otrzymywania holenderskich kart do rozliczeń podatkowych (Jaaropgave).

Belastingdienst zadecydował, iz w 2015 roku zostaje wydłużony okres rozliczeniowy i trwa od 1 marca do 1 maja.

Od dnia 1 grudnia 2013 roku każdy ma obowiązek zgłosić numer tego rachunku bankowego, którego jest właścicielem!

Przepisy prawa jasno określają minimalna kwotę zwrotu podatku, która wynosi € 14. Jeżeli wysokość wacha sie poniżej tej kwoty, wyrównanie wyniesie € 0.

Złożyć zeznanie podatkowe można indywidualnie lub z partnerem fiskalnym.

Partnerami fiskalnymi w świetle holenderskiego prawa sa:

 • Osoby, które wstąpiły w związek małżeński lub zarejestrowały związek partnerski, lub
 • Osoby, które sa zameldowane pod tym samym adresem zamieszkania i:
  a. Maja wspólnie dziecko, lub
  b. Sa zgłoszone wspólnie do funduszu emerytalnego, lub
  c. Sa współwłaścicielami domu, lub
 • W ubiegłym roku również byli partnerami fiskalnymi.

W sytuacji, gdy osoba pracuje na terenie Holandii a partner/ partnerka przebywa w kraju innym niż Holandia i ma niskie dochody, bądź nie posiada ich wcale, przysługuje prawo do otrzymania tzw. „dodatku rozłąkowego”  czytaj – dodatek rozłąkowy.

Prawo holenderskie stanowi, iz rozliczenia podatkowe oraz korekty w rozliczeniach podatkowych można dokonywać do 5 lat wstecz a my to możemy w każdej chwili dla Państwa zrobić.

Do złożenia zeznania podatkowego potrzebujemy:

 • Dane osobowe – formularz otrzymany od nas do wypełnienia
 • Jaaropgave lub ostatni odcinek wypłaty „salaris loonstrook” „payslip”

By uzyskać szczegółowe informacje prosimy o kontakt.

Źródło: www.belastingdienst.nl

Dutch Tacx Claim
Responsive Menu Clicked Image