Rozliczenie podatkowe w Polsce

Początek roku to dla wszystkich czas otrzymywania holenderskich kart do rozliczeń podatkowych (Jaaropgave), by moc rozliczyć sie w holenderskim Belastingdienst i ewentualnie w Polskim Urzędzie Skarbowym.

Istnieją 2 kryteria wyznaczające czy podlega Pan/Pani nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce:

  • w przypadku, osoby, która uzyskała dochody w Polsce i w Holandii będąc tzw. polskim rezydentem podatkowym, musi dokonać rozliczenia rocznego sumując całość uzyskiwanych w danym roku przychodów zarówno w kraju, jak i za granicą;
  • w przypadku osoby, która nie posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej krócej niż 183 dni w roku podatkowym, nie jest zobligowana do złożenia zeznania podatkowego, ale powinna je wykazać na odpowiednim druku PIT – ważne jest, iz w takim wypadku wysokość zwrotu zawsze wynosi 0,00 zl!

Tak wiec, każdy obywatel zameldowany na terenie Polski uzyskując dochody tylko poza granicami Polski, może dobrowolnie złożyć zeznanie podatkowe w Polskim Urzędzie Skarbowym bez obawy, iz będzie musiał zwrócić podatek również do Polskiego Urzędu Skarbowego.

Do złożenia zeznania podatkowego potrzebne sa:

  • Dane osobowe – formularz otrzymany od nas do wypełnienia
  • Jaaropgave
  • Ewentualny wykaz dochodów w innych krajach

By uzyskać szczegółowe informacje prosimy o kontakt.

Źródło: www.pit.pl www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow

Dutch Tacx Claim
Responsive Menu Clicked Image