Kinderbijslag

Nederland draagt gedeeltelijk aan de kosten van levensonderhoud en opvoeding van kinderen vanaf 0 tot 18 jaar bij door kinderbijslag aan de ouders te betalen. De Algemene Kinderbijslagwet (AKW) bepaalt aan wie en in welk bedrag deze bijslag toegekend kan worden.

Kinderbijslag kan voor het levensonderhoud en opvoeding besteed worden van:

 • eigen kinderen;
 • geadopteerde kinderen;
 • pleegkinderen;
 • stiefkinderen of
 • andere kinderen die u opvoedt en verzorgt alsof het uw eigen kinderen zijn.

De hoogte van de kinderbijslag is van de leeftijd van het kind afhankelijk.

2014 0 tot 5 levensjaar Tussen 6 en 11 levensjaar Tussen 12 en 17 levensjaar
Hoogte per kwartaal € 191,65 € 232,71 € 273,78

De kinderbijslag kan tot 18 levensjaar van het kind uitbetaald worden. Soms wordt de uitbetaling al eerder gestopt. Het is niet van belang of het kind in de opleiding zit of niet. Maar indien het onvolwassen kind werkt, valt het recht op kinderbijslag weg.

Om te bepalen wanneer het recht tot kinderbijslag stopt, neemt SVB de eerste dag van kwartaal waarop het kind 18 wordt in acht. Indien in de eerste dag van een bepaald kwartaal het kind nog steeds niet 18 is, gaat de kinderbijslag voor het gehele kwartaal uitbetaald worden.

Het is van belang dat alle wijzigingen onmiddellijk naar SVB gemeld worden.

Voorbeelden:

 • Uw kind wordt 18 op 12 april, in het tweede kwartaal dus. Op de eerste dag van het tweede kwartaal was uw kind nog geen 18. U krijgt daarom nog kinderbijslag voor het tweede kwartaal.
 • Uw kind wordt 18 op 1 april. Op de eerste dag van het tweede kwartaal is uw kind dus al 18. Daarom krijgt u geen kinderbijslag meer voor het tweede kwartaal.

De kinderbijslag kan eerder stoppen in de navolgende situaties:

 • uw kind te veel verdient met een bijbaan;
 • uw kind overlijdt;
 • uw kind uit huis gaat wonen en u minder dan € 416 per kwartaal bijdraagt aan de verzorging van uw kind;
 • u buiten Nederland gaat wonen of werken;
 • uw kind van 16 of 17:
 • a. niet overdag op school zit om een startkwalificatie te halen en niet is vrijgesteld van de verplichting een startkwalificatie te halen;

Meer informatie over een startkwalificatie voor uw kind van 16 of 17 jaar

Een startkwalificatie wil zeggen een diploma van het mbo niveau 2 of hoger van de havo of van het vwo. Kinderen zijn vrijgesteld van het behalen van een startkwalificatie als zij gehandicapt zijn of op een school hebben gezeten voor praktijkonderwijs of speciaal onderwijs.

In landen buiten Nederland werkt men niet met een startkwalificatie en vrijstelling. Ook helpen gemeenten niet bij zoeken naar werk. Een diploma dat jongeren een goede kans biedt op geschoold werk is vergelijkbaar met een startkwalificatie. Bij vrijstelling kunt u denken aan kinderen die door ziekte of handicap niet in staat zijn onderwijs te volgen.

Kind met een handicap:

Als u hoge kosten heeft verbonden met het feit dat het kind niet thuis woont, kunt u in sommige gevallen een kinderbijslag in dubbele hoogte verkrijgen.

Kinderbijslag wordt per kwartaal uitbetaald. De eerste uitbetaling betreft het kwartaal dat na de maand waarin het kind geboren werd. SVB betaald de kinderbijslag na afloop van dit kwartaal.

Indien heeft u een kind geadopteerd of in Nederland pas van kort geleden woont, kan het recht op kinderbijslag anders zijn.

2014 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 kwartaal
Uitbetalingstermijnen 02-01-15 01-04-15 01-07-15 01-10-15

Alle aanvullende informatie kunt U op de pagina http://www.svb.nl vinden.

Om dit extra geld te kunnen verkrijgen, is het voldoende om de navolgende informatie aan ons te sturen:

 • Uw persoonsgegevens
 • Kopie/ scan van ID kaart;
 • PESEL-nummer van de man of vrouw;
 • Huwelijksakte of bevestiging van het sluiten van geregistreerd partnerschap;
 • PESEL-nummer of geboorteakte van het kind;
 • Verklaring inzake inschrijving op hetzelfde adres;
 • Verklaring van Sociale Hulp Dienst (MOPS) inzake geen toekenning van de kinderbijslag of over het stoppen van uitbetaling;
 • Ivm. gescheiden personen:
  • 2 ouders steeds werken in Nederland – de kinderbijslag wordt aan deze ouder toegekend die het kind verzorgt;
  • 1 van de ouders werkt in Nederland – de kinderbijslag wordt na individuele behandeling door SVB toegekend.

Voor eventuele vragen kunt u met ons kantoor contact op nemen.

Bron: www.svb.nl

Dutch Tacx Claim
Responsive Menu Clicked Image