Kinderopvangtoeslag

Nederland draagt een deel bij van de kosten van de crèche of kindercentrum door de kinderopvangtoeslag aan de ouders te betalen.

De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van:

 • Inkomen;
 • Sociale situatie;
 • Aantal kinderen die naar de crèche of kindercentrum gaan.

Het aantal uur dat in aanmerking wordt genomen, kan eenvoudig berekend worden. Indien één ouder 38 uur per week werkt en de andere 20 uur per week, wordt de ouder met het minst aantal uren in aanmerking genomen.

Voorbeeld:

 • Dagopvang: 20 * 52 (weken) = 1040/12 (maanden) = 173,3 * 140% = 121 uur per maand
 • Buitenschoolse opvang: 20 * 52 (weken) = 1040/12 (maanden) = 86,6 * 70% = 61 uur per maand

In geval van ouders die 40 uur per week werken:

 • Crèche: 40* 52 (weken) = 2080/12 (maanden) = 173,3 * 140% = 243 uur per maand **

** Let op! Het maximale aantal uur kan nooit hoger dan 230 uur per maand zijn.

Indien het aantal werkuren van de ouders wijzigt, wordt het gemiddelde aantal uren in aanmerking genomen.

Vanaf het jaar 2015 gelden er nieuwe bepalingen, nl. een persoon die zijn/haar werk verliest heeft het recht op doorbetaling van de toeslag van 6 maanden (eerder was dit 3 maanden).

In verband met de stijgende kosten van kinderen stijgen ook de maximumtarieven van de kinderopvangtoeslag en in het jaar 2015 bedragen ze:

 • € 6,84 per uur – Kindercentrum – Dagopvang – kinderen van 0 tot 4 levensjaar;
 • € 6,38 per uur – Buitenschoolse opvang;
 • € 5,48 per uur – Gastouderopvang – Dagopvang – kinderen van 0 tot 4 levensjaar.

Om een aanvraag te kunnen indienen, dient er aan de navolgende voorwaarden voldaan worden:

 • Beide ouders werken, studeren, volgen een traject naar werk of cursus;
 • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind;
 • Uw kind staat op uw woonadres ingeschreven;
 • Het kindercentrum of gastouderbureau is geregistreerd;
 • U hebt met het kindercentrum of gastouderbureau een schriftelijke overeenkomst afgesloten;
 • Het kind voor wie u kinderopvangtoeslag vraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs;
 • Ouders betalen de kosten voor kinderopvang. Een deel van de kosten wordt vergoed door de kinderopvangtoeslag. Het andere deel moet u daadwerkelijk zelf betalen aan de opvanginstelling;
 • Ouders hebben de nationaliteit van één van de EU-landen.

Om dit extra geld te kunnen verkrijgen, is het voldoende om de volgende informatie aan ons te sturen:

 • Uw persoonsgegevens
 • PESEL-nummer op de geboorteakte van Uw kind;
 • Bevestiging van de toekenning van de Kinderbijslag.

Voor eventuele vragen kunt u met ons kantoor contact op nemen.

Bron: www.belastingdienst.nl

Dutch Tacx Claim
Responsive Menu Clicked Image