Kindgebonden budget

Ouders in Nederland kunnen ook een kindgebonden budget als aanvulling op kinderbijslag aanvragen. Het wordt door belastingdienst uitbetaald, maar door SVB toegekend. Het wordt meestal automatisch met de toekenning van de kinderbijslag uitbetaald.

Om volledig van deze korting te kunnen genieten, moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden:

  • U heeft ten minste 1 kind;
  • Bij alleenstaande ouders kan het bedrag van het budget hoger zijn;
  • De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen en aantal kinderen. Hoe hoger het inkomen, des te lager de toeslag;
  • Nationaliteit van één van de EU-landen;
  • Kinderen tussen 11 of 16 levensjaar krijgen een hoger bedrag van het kindgebonden budget:
Leeftijd 2014 2015
Onder 11 jaar € 84 € 86
Tussen 11 en 16 levensjaar € 104 € 105
Tussen 16 en 18 levensjaar € 109 € 110
  • Vanaf 1 augustus 2015 alle kinderen met kind tussen 16 of 17 jaar krijgen een aanvullend bedrag van het kindgebonden budget. Vervanging (WTOS).

Volgens de Nederlandse wet kan de toeslag tot het 18e levensjaar van het kind uitbetaald worden. Het is niet van belang of het kind op een opleiding zit of niet. Maar indien het onvolwassen kind werkt, valt het recht op kinderbijslag weg.
Het is van belang om alle wijzigingen onmiddellijk naar SVB te melden.

Vanaf 2015 gelden er nieuwe regels op het toeslagensysteem voor ouders die een kind opvoeden:

  • Een alleenstaande ouder kan maximaal € 3050 krijgen.

Om dit extra geld te kunnen verkrijgen, is het voldoende om de volgende informatie aan ons te sturen:

  • Uw persoonsgegevens;
  • Bevestiging van de toekenning van de Kinderbijslag.

Voor eventuele vragen kunt u met ons kantoor contact op nemen.

Bron: www.belastingdienst.nl

Dutch Tacx Claim
Responsive Menu Clicked Image