WAJONG uitkering

WAJONG is voor mensen die op jonge leeftijd een langdurige ziekte of handicap hebben gekregen.

Voorwaarden van het toekennen:

  • Op uw18e verjaardag bent U volledig arbeidsongeschikt door een ernstige, langdurige ziekte of handicap.
  • Tussen uw 18e en 30e levensjaar bent u volledig arbeidsongeschikt door een ernstige, langdurige ziekte of handicap en u heeft in het jaar voorafgaand aan uw arbeidsongeschiktheid minstens 6 maanden gestudeerd.

Daarnaast:

  • U woont in Nederland;
  • Binnen 1 jaar wordt geen verbetering van Uw gezondheid verwacht;
  • Op dit moment neemt u geen deel aan een opleiding.

De beslissing over de toekenning van WAJONG gebeurt meestal binnen 14 dagen vanaf de melding.

Met het oog op veranderende bepalingen is het nodig om te weten wat op U betrekking heeft:

  • U wordt 18 in 2015 of WAJONG uitbetaald na 2010 – valt onder WAJONG 2015
  • Indien de WAJONG aanvraag voor 1 januari 2010 werd gestuurd valt zulke persoon onder oudere bepalingen – OUDE WAJONG

Bij WAJONG 2015 bedraagt de hoogte van de uitkering 75% van het minimumloon van de bepaalde groepscategorie. De uitbetaling gebeurt ongeveer op 23 dag van elke maand.

Om een WAJONG aanvraag in te dienen, hebben wij de volgende gegevens nodig:

  • Uw persoonsgegevens

Voor eventuele vragen kunt u met ons kantoor contact op nemen.

Bron: www.uwv.nl

Dutch Tacx Claim
Responsive Menu Clicked Image