WW uitkering

Werkloosheidsuitkering wordt door het UWV toegekend.

Volledige werkloosheid

onder de volgende voorwaarden:

 • U bent bereid om nieuw werk te beginnen;
 • Binnen de laatste 36 weken heeft U 26 weken gewerkt (zelfs 1 werkdag in de week wordt berekend als volledige werkweek);
 • De reden van de werkloosheid bestaat uit:
  • Afloop van de tewerkstelling (einde van de arbeidsovereenkomst);
  • Opzegging door de werkgever;
 • Indien de opzegging door de werknemer gebeurt wordt er geen werkloosheidsuitkering toegekend. Er zijn maar uitzonderingen:
  • Uw fiscale partner is verhuisd waardoor uw woon-werk reistijd tot 3 uur wordt verlengd. Tot het laatste moment voor de verhuizing dient U bij de oude werkgever te blijven;
  • De arbeidsvoorwaarden beïnvloeden op een aanzienlijke manier uw gezondheidstoestand. Ten eerste moet U dit aan Uw werkgever melden zodat deze een oplossing kan vinden. Indien geen oplossing er komt, dient er contact met de arts worden opgenomen om meer over de verwachtingen te weten te komen.

Het UWV hanteert 2 termijnen die de personen die hun werk verliezen in acht dienen te nemen :

 • De termijn van melding inzake einde van de tewerkstelling bedraagt 2 dagen;
 • De termijn van het indienen van de aanvraag naar WW-uitkering bedraagt 1 week. Bij latere indiening begint de uitbetaling later waardoor ook de hoogte ervan automatisch lager wordt..

De hoogte van de uitkering is van het arbeidsverleden afhankelijk en wordt berekend op basis van SV inkomen (indien de tewerkstelling korter werd – dan wordt het inkomen ook lager). De hoogte van de uitkering wijzigt:

 • 1 – 2 maand – 75% van het bruto inkomen
 • 3 en volgende – 70% van het bruto inkomen

De minimale periode van de uitbetaling bedraagt 3 maanden. Deze periode kan afhankelijk van het arbeidsverleden verlengd worden, maar kan niet langer dan 38 maanden zijn (3 jaar en 2 maanden).

Voorbeeld:

U heeft 7 jaar bij één werkgever gewerkt – de lengte van de WW-uitkering bedraagt 7 maanden.

Na registratie gaat het UWV een bevestigende brief verzenden en vervolgens binnen 4 weken een beslissing met de informatie over de datum van het begin van de uitbetaling en de hoogte van de uitkering.

De WW-uitkering wordt om de elke 4 weken uitbetaald.

Neemt U in acht dat elke wijziging in uw levenssituatie dient onmiddellijk aan het UWV aangemeld te worden!

Vermindering van het aantal werkuren

Indien Uw arbeidstijd met ten minste 5 uur per week wordt verkort, kunt U een toeslag in verband met deze vermindering aan te vragen. De voorwaarden zijn hetzelfde als bij het aanvragen van de WW-uitkering. Maar het is nodig om te weten dat u op deze manier het bedrag dat vermindert dat u zou krijgen bij volledig verlies van het werk. Indien u gebruik maakt van deze toeslag en vervolgens u werkeloos wordt – wordt de lengte van de uitkering met deze periode van de toeslag verkort.

Om u bij het UWV te registreren, hebben wij de volgende gegevens nodig :

 • Uw persoonsgegevens

Voor eventuele vragen kunt u met ons kantoor contact op nemen.

Bron: www.uwv.nl

Dutch Tacx Claim
Responsive Menu Clicked Image