Ziektewet uitkering

Ziektewet uitkering is van het soort arbeidsovereenkomst afhankelijk. Er zijn ook twee manieren van de uitbetaling :

 • door de werkgever
 • door het UWV

Indien het UWV de uitkeringsinstantie is, is de werknemer verplicht om zijn/haar arbeidsongeschiktheid bij de werkgever aan te melden en deze dient zijn werknemer bij het UWV aan te melden. Indien dit niet gebeurt heeft de werknemer 2 dagen om de ziekte bij de UWV zelf aan te melden.

Binnen 4 dagen krijgt u van het UWV een brief met bevestiging en de hoogte van de uitkering.

Het UWV doet eveneens een voorstel in verband met samenwerking om snelle terugkeer naar het werk te verzekeren en biedt tevens een consult met de bedrijfsarts aan.

De hoogte van de uitkering is van het gemiddelde inkomen afhankelijk en bedraagt 70% van het bruto loon, maar niet meer dan 199,15 € per dag. Het bedrag van de uitkering houdt eveneens het vakantiegeld in.

* In sommige gevallen kan de hoogte van de uitkering hoger zijn, bv:

 • De werknemer is ziek door zwangerschap (100% van het dagloon);
 • De werknemer is de orgaandonor en is ziek.

De hoogte van de uitkering kan vermindert worden, indien de werknemer gedeeltelijk naar zijn/haar werk terugkeert.

De hoogte van de uitkering is niet afhankelijk van :

 • inkomen van de fiscale partner;
 • spaargeld;
 • erfenis;
 • alimentatie;
 • kinderbijslag;
 • huurbedrag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag die door de Belastingdienst worden uitbetaald;
 • vrijwilligerswerk.

Indien de uitkering toegekend wordt valt de termijn van de eerste uitbetaling na 6 weken en wordt vervolgens iedere week uitbetaald.

De maximale tijd van de ziektewet uitkering bedraagt 104 weken (2 jaar).

* In sommige gevallen, als het UWV de beslissing vertraagt, kan een voorschot worden toegekend.

Om u bij het UWV te registreren, hebben wij de volgende gegevens nodig :

 • Uw persoonsgegevens

Voor eventuele vragen kunt u met ons kantoor contact op nemen.

Bron: www.belastingdienst.nl

Dutch Tacx Claim
Responsive Menu Clicked Image