Zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering

Volgens de Nederlandse wet heeft een zwangere vrouw het recht op zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering. Een vrouw is verplicht om 3 weken voor de geplande bevalling aan haar werkgever een informatie over de zwangerschap door te geven, maar het is aangeraden om dit al eerder te doen, zodat de werkgever de nodige organisatorische veranderingen verbonden met de ouderschapsverlof kan invoeren.

De uitkeringsaanvraag dient niet eerder dan 4 weken voor de ouderschapsverlof ingediend te worden maar niet later dan 2 weken vooraf. In de meeste gevallen voor het ouderschapsverlof betaald de werkgever, maar in sommige situaties kan ook de UWV de verantwoordelijkheid voor de toekomstige moeder nemen.

De beslissing over de toekenning wordt binnen 4 weken gestuurd, de werkgever ontvangt eveneens een kopie van deze beslissing. De hoogte van de uitkering is van het bruto dagloon bij de actuele werkgever afhankelijk. Het kan niet hoger dan € 199,15 per dag zijn en wordt meestal aan de werkgever uitbetaald die het bedrag aan de werknemer uitbetaald. Indien de vrouw arbeidsongeschikt tijdens de zwangerschap is, krijgt zij de ziektewet uitkering, die tot de dag van terugkeer naar het werk of begin van het ouderschapsverlof wordt uitbetaald. Over dit aantal dagen wordt het ouderschapsverlof verkort.

De termijn van begin van het ouderschapsverlof valt tussen 6 en 4 week voor de geplande bevalling.
Om Uw situatie bij het UWV te bepalen, hebben wij de volgende gegevens nodig:

  • Uw persoonsgegevens

Voor eventuele vragen kunt u met ons kantoor contact op nemen.

Bron: www.uwv.nl

Dutch Tacx Claim
Responsive Menu Clicked Image