Afkoopvoorstel van StiPP

Als U in Nederland werk worden er pensioenpremies voor U afgedragen. Als Uw pensioenleeftijd nadert, krijgt U informatie van STIPP betreffende de details van Uw pensioen. Als u in Nederland alleen voor een korte periode heeft gewerkt en de pensioenpremies werden betaald, kunt U het verzamelde bedrag afkopen, tenzij deze niet hoger dan 462,88 € bruto per jaar bedraagt. Volgens de Nederlandse wet heeft de werknemer die niet meer tewerkgesteld is, twee jaar om de pensioenpremies in Nederland af te kopen. Het houdt in dat zulke persoon geen pensioenrechten in Nederland behoudt als hij/zij zijn/haar pensioenleeftijd bereikt. STIPP betaalt dit bedraagt binnen 2 maanden op de rekening van de klant uit.

Indien U niet alleen in Nederland hebt gewerkt maar ook in andere landen, dan worden de pensioenpremies opgeteld en uitbetaald in het land waarin u uw laatste woonadres heeft.

Om Uw pensioenpremies af te kopen, dient U de volgende informatie aan ons door te geven:

  • Uw persoonsgegevens
  • Voor eventuele vragen kunt u met ons kantoor contact op nemen

Bron: https://www.stippensioen.nl/

Dutch Tacx Claim
Responsive Menu Clicked Image