SOFI / BSN aanvragen

Het Nederlandse BSN – burgerservicenummer (vergelijkbaar met het Poolse PESEL-nummer) wordt bij de Gemeente aangevraagd en individueel toegekend. Het nummer wijzigt niet en indien Uw gegevens veranderen, na melding bij de bevoegde Gemeente worden ze automatisch geactualiseerd.

Op 26 november 2007 werd het SOFI-nummer door BSN vervangen. Alleen de naam wijzigt, het nummer blijft hetzelfde.

 

Het nummer wordt meestal aangevraagd:

 • na aankomst in Nederland om er te werken – via de Nederlandse werkgever of
 • door persoonlijk bij de Gemeente te verschijnen.

Indien een Poolse burger in Nederland heeft gewerkt, getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft en van de heffingskorting wil genieten of een belastaangifte samen met fiscale partner* wil indienen, is het nodig dat ook de partner over een BSN/ SOFI nummer beschikt. De procedure is in zulke situatie een beetje langer, maar het is niet nodig om persoonlijk bij de Gemeente te verschijnen.

* De fiscale partners volgens de Nederlandse wet zijn:

 • Personen die op uw adres zijn ingeschreven en
 • Personen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben of
  • Samen een kind hebben
  • Samen aan een pensioenfonds deelnemen of
  • Mede-eigenaren van een huis zijn
 • Fiscale partners in het afgelopen jaar waren

Om een BSN-nummer voor Uw fiscale partner aan te vragen, is het nodig om de volgende informatie aan ons door te geven:

 • Uw persoonsgegevens
 • Kopie van de ID-kaart in kleur;
 • Huwelijksakte op het Europese formulier of notariële akte inzake mede-eigenaarschap van een onroerend goed;
 • Verklaring inzake inschrijving op hetzelfde adres.

Voor eventuele vragen kunt u met ons kantoor contact op nemen.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Dutch Tacx Claim
Responsive Menu Clicked Image