Wijziging bankrekening nummer

Volgens de nieuwe bepalingen betreffende bankrekeningen die aan de Nederlandse overheidsdiensten, zoals Belastingdienst, worden doorgegeven, is iedereen verplicht om het bankrekeningnummer door te geven waarvan hij/zij de rekening houder is. Iedereen die eerder een bankrekeningnummer doorgegeven heeft, waarvan de eigenaar een ander persoon of organisatie is, is verplicht om dit bankrekeningnummer te wijzigen. Hetzelfde geldt in de situatie als zijn/haar bankrekeningnummer non-actief werd gesteld. Als u geen bankrekeningnummer bij de indiening van de belastingaangifte door geeft, krijgt u straks een brief van de belastingdienst met de vraag om een eigen bankrekeningnummer aan te wijzen.

Na ontvangst van uw brief stuurt de Belastingdienst een brief waarin staat dat:

  • Uw bankrekeningnummer werd gewijzigd of
  • om het bankrekeningnummer te wijzigen, moet u aanvullende informatie door te geven.

Indien wilt U bankrekeningnummer doorgeven of wijzigen, vragen wij U om de navolgende informatie aan ons te sturen:

  • Uw persoonsgegevens
  • Bankafschrift – bevestiging dat U de eigenaar/mede-eigenaar van de bankrekening bent
  • Kopie van Uw ID-kaart in kleur

Om meer informatie te krijgen, neemt u contact met ons op.

Bron: www.belastingdienst.nl

Dutch Tacx Claim
Responsive Menu Clicked Image