Bezwaar tegen hoogte van teruggave

Ons team van professionals houdt zich bezig met het terugkrijgen van de belasting op basis van de geldende wetten en normen als ook adviseert aan de klanten inzake alle verplichtingen ten opzichte van de belastingdienst wat een grote kans voor de belastingplichtige is. Ons doel bereiken wij door het voorleggen van onze berekeningen in het kader van beroepsprocedures aan de belastingdienst of Ministerie van Financiën.

Volgens de Nederlandse wet kunnen we de belastingsaangiftes en correcties met betrekking tot de belastingaangiftes van afgelopen 5 jaar in dienen. Dit kunnen wij voor u doen.

Na ons bezwaar aan de belastingdienst kunnen er verschillen optreden tussen onze argumentatie en de argumentatie van de belastingdienst. Indien na overleg verschil van inzicht zou blijven bestaan, starten wij voor specifieke doelgroepen gerechtelijke procedures op.

Om te kunnen berekenen of u in aanmerking komt voor een belastingteruggave, vragen wij u de volgende formulieren aan ons te sturen:

  • Formulier met persoonsgegevens – U ontvangt het van ons
  • Jaaropgave
  • Werkcertificaat / Werkverklaring – opgesteld door de werkgevers waarin de periodes van tewerkstelling binnen Nederland aangeven werden of de hoogte van het laatste salaris – indien deze de begin- en eindedatum van tewerkstelling aangeeft.
  • Eventueel de aanslag – kopie / scan – brief van de Belastingdienst ontvangen na de indiening van de belastaangifte in Nederland, nl. de „aanslag” of „definitieve aanslag”

Alle onze handelingen voeren wij volgens het principe „no cure, no pay” uit, dwz. de klant betaalt niets vooraf, maar pas als hij/zij de teruggave van de Belastingdienst verkrijgt. De klant die niet onder de belastingteruggave valt, draagt dus geen kosten van ons consult.

Voor eventuele vragen kunt u met ons kantoor contact op nemen.

Dutch Tacx Claim
Responsive Menu Clicked Image